Pretraživanje medicinskog adresara

MEDICINSKI ADRESAR

 •  

  Vuk Vrhovac - dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma

  Vuk Vrhovac - dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma

  Dugi dol 4a, Zagreb
  Tel.: (01) 2353-800
   
   

  URL: www.idb.hr
  E-mail: skw@idb.hr

  Djelatnost: Bolnice, klinike

  Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac bavi se svim vidovima šećerne bolesti, te endokrinih i metaboličkih bolesti. Klinika je s radom započela 1927.godine. Naručivanje: Dijabetološki odjel: dijabetoloski-predbiljezba@idb.hr Odjel za endokrinologiju i reproduktivnu medicinu: endokrinoloski-predbiljezba@idb.hr Odjel za dijabetičke komplikacije: dijabeticke-komplikacije@idb.hr Klinički odjel: klinicki-predbiljezba@idb.hr Odjel za nefrologiju i dijalizu: nefroloski-predbiljezba@idb.hr Metabolički odjel: metabolicki-predbiljezba@idb.hr Odjel za laboratorijsku medicinu: laboratorij-predbiljezba@idb.hr Klinička farmakologija: farmakologija-predbiljezba@idb.hr